دستگیری پزشک قلابی در نسیم شهر و جای خالی نظارت شبکه بهداشت!

قوانین در کشور ما، فارغ از اینکه تاچه حد و به چه شکل اجرا می شوند؛ مسئولیتهایی را به دستگاه های مختلف محول کرده اند.گاهی این مسئولیتها با جان و زندگی آدمها ارتباط دارند.

مثلا شبکه بهداشت و درمان که زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت فعالیت می کنند، مجموعه ای از وظایف حیاتی را برعهده دارند که قصور و کوتاهی از هرکدام آنها می تواند زندگی مردم این کشور در شهرستانهای مختلف را به خطر بیاندازد.

چندروز پیش در اسلامشهر و نسیم شهر، دو پزشک تقلبی بعد از ۱۰ سال طبابت شناسایی و دستگیر شدند. جالی تر هیچکدام از اینها توسط شبکه بهداشت شناسایی نشدند. بلکه شهروندان به واسطه برخی مسایل آنها را به نظام پزشکی و دستگاه های مختلف معرفی کرده و آنها هم وارد عمل شده اند.

تصور کنید اگر یک شهروند این موضوع را متوجه نمی شد یا به هر دلیل دیگری شکایت نمی کرد! پس شبکه بهداشت چطور متوجه این  سوء استفاده بزرگ می شد؟ اگر آقای پزشک قلابی کار خطرناکی انجام می داد چطور می شد؟

اگر مثلا یک جراحی کوچک را در مطب غیرقانونی و احتمالا فاقد امکانات ترتیب می داد چه می شد؟ احتمالا با یک نقص عضو یا مشکل بزرگ روبه رو می شدیم و بعد از آن باز هم بحران کم کاری یک دستگاه،‌روی دوش دستگاه قضایی می افتاد!

واقعا وظیفه شبکه بهداشت چیست؟ مگر نباید نظارت و کنترل بر روی فعالیتهای حوزه بهداشت و درمان،‌فعالیت مطب ها و درمانگاه‌ها،‌داروخانه ها و فضاهای مرتبط را کنترل کنند؟

 

گاهی کوتاهی یک دستگاه باعث آزار مردم یا ایجاد نارضایتی می شود. اما کوتاهی در بعد نظارتی شبکه بهداشت،‌قطعا می تواند جان آدمها را به خطر بیاندازد. در فرهنگی که جان آدم به اندازه خانه خدا حرمت دارد،‌چطور می توان از کنار کوتاهی در قبال جان آدمها به سادگی گذشت؟

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.