نخستین پایگاه خبری شهر پرند و شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

دارای پروانه فعالیت از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی