«حسن عابدینی» قائم مقام خبرگزاری صدا وسیما گفت: غرب برای کشورهای چین و هند با جمعیت میلیاردی که دارند، یک شبکه ماهواره ای راه نینداخته است اما برای