وضعیت کرونایی شهرستان رباط کریم آبی شد

فرماندار رباط کریم با اشاره به آبی شدن وضعیت کرونایی شهرستان گفت: وضعیت آبی به تازگی به لیست رنگ بندی‌های وضعیت کرونایی اضافه شده که به معنای کم خطر و رنگ زرد به معنای خطر متوسط است.

نظام ملکشاهی از شهروندان خواست تا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به قطع زنجیره کرونا کمک کنند. چرا که به گفته کارشناسان، عادی انگاری شرایط و بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند آتش زیر خاکستر کرونا را شعله ورتر کند و شمار مبتلایان را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.