هشدار مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ۶ ماه زندان دارد!

پس از خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در میان مردم، مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند در این‌باره اظهاراتی داشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفته که خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشار دهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.

آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

به گفته وی: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

هشدارهای اخیر رئیس شرکت عمران در خصوص خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی در پرند، در حالی مطرح می‌شود که تا همین چند ماه پیش، شاهد خرید و فروش امتیازهای مسکن ملی توسط دلالان بصورت علنی در مقابل ساختمان کارگزاری شرکت عمران پرند بوده‌ایم و این شرکت هم تماشاچی بود!این تناقض آشکار زیبا نیست؟

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.