فساد در جهاد کشاورزی بهارستان: دستگیری نماینده حقوقی به اتهام ارتشاء

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: نماینده حقوقی اداره جهاد کشاورزی بهارستان به‌اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دستگیر شد.

سید امیر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران  در بهارستان، با اشاره به ادامه برخورد با فساد اداری توسط دادستانی شهرستان گفت: نماینده حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان به‌اتهام ارتشاء، اعمال‌نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد و تحت نظر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه “پرونده متهم در زمان حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.”، تصریح کرد: متهم برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی با مالکان اراضی توافق و مبالغ نامشروعی را از مالکان اراضی اخذ می‌کرد.

دادستان بهارستان با ابراز اینکه در صورت روشن شدن زوایای دیگر پرونده، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: احتمال دستگیری اشخاص دیگری در پرونده با تکمیل تحقیقات وجود دارد و دادستان با قاطعیت مبارزه با فساد اداری را ادامه می‌دهد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.