تابلوهای نیم تنه

اخیرا سرقت اموال عمومی را در همه جا می بینیم و اخبار آن را می شنویم
اما یکسری سرقتها باتوجه به اینکه در معرض دید عموم، به ویژه مسافران هستند، باعث می شود آبروی شهر و شهرستان آسیب ببیند

در مسیر اتوبان تهران ساوه سارقین و معتادین دستشان تا جایی که می رسیده تابلوها را خورده اند و این تصاویر نمونه ای از این تابلوهای “نیم تنه شده” است

به نظر می آید کمی باید پایه تابلوها را بلندتر ساخت تا دست سارقین به تابلوها نرسد (دست ما کوتاه و خرما بر نخیل )

این تابلوها هم بهتر است ترمیم شوند تا کی باید اینطور نصفه نیمه عرض اندام کنند و آبروی شهر و شهرستان را به تاراج بدهند؟

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.