به خاطر داود لحظه‌ای به این ویدئو توجه کنید

به خاطر داود، زباله را در جوی آب و خیابان رها نکنیم! لحظه‌ای به این ویدئو توجه کنید

این ویدئو، تلاش بی‌وقفه داود، یکی از کارگران زحمت‌کش شهرداری رباط کریم، را برای پاکسازی جوی آب از انبوه زباله‌هایی که بی‌توجهی ما در رها کردن آنها در خیابان‌ها و جوی‌ها به وجود آورده، به تصویر می‌کشد.

هر بار که زباله‌ای را در خیابان یا جوی آب رها می‌کنیم، به سختی‌ها و مشقت‌های کارگران زحمت‌کشی مانند داود می‌افزاییم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.