طبق طرح جدید نمایندگان مجلس که چند روزه پیش کلید خورد، در صورت نهایی‌شدن آن رباط کریم و بهارستان بصورت جداگانه هر کدام صاحب یک نماینده مستقل در