شايد شما هم تا حالا افرادی كه در غرفه‌های کارت شانس شهربازی عطریاس رباط‌کریم اقدام به فروش شانسی می‌كنند ديده باشيد كه با شگردهای خاص روزانه سود زيادی