پلیس شهرستان رباط کریم صبح امروز به یک کارگاه غیرمجاز تولید همبرگر در شهرک آبشناسان رباط کریم رفت تا به یک فاجعه غذایی خاتمه بدهد به گزارش پرندپرس،