تماس با ما

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما مخاطب گرامی از اینکه “پایگاه خبری پرند پرس” را به عنوان رسانه خود انتخاب نموده اید متشکریم و امیدواریم با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود، ما را همواره یاری فرمایید.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

برای تماس با ما می توانید از منابع ذیل استفاده نمایید:

پست الکترونیک سردبیر : mehrdad.shahbazi64@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۷۲۴۶۱۰

شماره پیام کوتاه: ۵۰۰۰۲۸۵۳۲۷۲۷۲۸

صاحب امتیاز و مدیر مسوول، مهرداد شهبازی