دادستان شهرستان رباط‌کریم از پلمب 5 کافه‌ که در شهرهای پرند و نصیرشهر مشروب توزیع می‌کردند و دستگیری 4 نفر در این رابطه خبر داد. محمد یوسف‌وند دادستان