باند ۴ نفره دالتون‌ها در شهرستان‌های اطراف تهران از طلا فروشی‌ها سرقت می‌کردند و میلیارد‌ها تومان به دست آوردند، اما بعد از سه سرقت موفق و یک سرقت