حاشیه های یک خبر یا بی دقتی رسانه ها / رسانه ها رباط کریم را در استان تهران نگه داشتند !

 به تازگی استاندار تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در خصوص تشکیل استان تهران غربی توضیحاتی داده که برخی کانال های محلی بدون توجه به محتوای خبر ، بهره برداری های نادرستی از آن خبر کرده و به شایعات دامن زده اند.

‌ استاندار در این مصاحبه گفته شهریار، ملارد، بهارستان و پرند جزو محدوده هاییی هست که در استان جدید تهران غربی قرار خواهند گرفت و بعضی رسانه ها از این اظهارنظر استاندار نتیجه گرفته اند که رباط کریم همچنان جزو استان تهران باقی خواهد ماند !

اولا بدون تردید یا خبرنگار ایسنا در نقل خبر بی دقتی کرده یا استاندار سهوا رباط کریم را از قلم انداخته است. یک نگاه سطحی به نقشه محدوده های اعلام شده ، اشتباه احتمالی را مشخص می کند چون امکان جدا کردن بهارستان از تهران بدون رباط کریم بخاطر شرایط جغرافیایی و در هم تنیدگی آن سخت و بعید است.

از بعد سیاسی این دو شهرستان فعلا باهم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند و طرح افزایش نمایندگان هم همین هفته قبل رد شد. آیا می شود یک نماینده برای دو شهرستان مجزا از هم در دو استان مستقل انتخاب شود ؟ پاسخ منفی است چون این اتفاق مرسوم نبوده است.

‌ از طرفی در خبر استاندار اسم شهر قدس هم که بین شهریار و ملارد است مثل رباط کریم از قلم افتاده است. یعنی احتمال خطای لفظی آقای استاندار قطعی است. سوم اینکه مقامات بالاتر از استاندار مثل وزیر کشور، پیشتر محدوده تهران غربی و شرقی را اعلام کرده و رباط کریم و بهارستان ذیل تهران غربی تعریف شده اند .

از همه مهمتر اینکه تشکیل استان جدید پس از تصویب در هیئت دولت باید به مجلس برود و آنجا هم مصوب شود که ممکن است در مجلس تغییرات دیگری نیز اعمال شود .

ما هم مثل اکثر شهروندان درباره جدا شدن رباط کریم و بهارستان از تهران حرف داریم ولی نباید با انتشار خبرهای ناشیانه به حساسیت مردم دامن بزنیم. به ویژه اینکه اشتباه در برداشت رسانه ها به آسیب اعتبار رسانه منجر می شود که در نهایت باعث باخت مرجعیت خبری است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.