دریافت هزینه نگهداری از متقاضیان مسکن مهری که مراجعه نکنند

معاون وزیر راه و شهرسازی از دریافت هزینه نگهداری از متقاضیان مسکن مهری که برای دریافت واحدهای آماده خود مراجعه

بیشتر بخوانید

مدیرعامل شرکت عمران خبرداد: بازگشایی کمربند جنوبی شهر پرند تا ۱۰ روز آینده

مدیر عامل شهر جدید پرند گفت:جاده کمربندی جنوبی شهر پرند (بلوار باهنر) تا ۱۰ روز آینده بازگشایی می شود.

بیشتر بخوانید