امام جمعه رباط کریم :تصمیم احمقانه و نابخردانه آمریکا، سپاه پاسداران را در چشم مردم عزیزترمی کند

ترابی امام جمعه رباط کریم گفت :تصمیم احمقانه و نابخردانه آمریکا، سپاه پاسداران را در چشم مردم عزیز تر و

بیشتر بخوانید