تاریخ انتشار :جمعه ۱۳ مرداد ۹۶.::. ساعت : ۳:۵۱ ب.ظ
فاقددیدگاه
پرینت

لزوم استقرار سرویس بهداشتی سیار در پنج شنبه بازار شهرک آفتاب پرند

پنجشنبه بازار شهرک آفتاب پرند که می رود پنجمین سال فعالیت خود را سپری کند در حالی میزبان صدها تن از فعالان بازار می باشد که از داشتن حداقل امکانات اولیه خدماتی برخوردار نیست.

این بازار سنتی در شهرک آفتاب که چندان برای ساکنین آن دارای بازدهی اقتصادی نیست این روزها مشکلات اجتماعی و فرهنگی برای برج های مشرف به این بازار به وجود آورده است چرا که برخی از فعالان بازار و یا افراد گذری به دلیل نبود سرویس بهداشتی در پشت برخی از برج ها و یا سایه درختان به کار غیر فرهنگی خود مشغول می شوند که می تواند فرهنگی نادرستی در ذهن کودکان به وجود آورد.
هر چند به گفته برخی از مدیران مربوطه در این بازار سنتی میانگین بالغ بر بیست تا سی میلیون تومان اجاره بها جمع آوری می شود و چاله ها و فرونشست های زیادی در این خیابان نیازمند بازسازی است و انتظار نظارت بیشتری از مراکز بهداشتی و درمانی می رود؛ اما امید است که سازمان های مرتبط با این موضوع توانایی مدیریتی خود را در استقرار دستشویی سیار در پنجشنبه بازار شهرک آفتاب پرند مهیا سازند تا شاهد قبح مسائل اجتماعی نباشیم.

دیدگاه خود را به ما بگویید.