تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۵ مهر ۹۳.::. ساعت : ۱۲:۲۰ ب.ظ
فاقددیدگاه
پرینت

ما با چه زبانی بگوییم بانک و دستگاما با چه زبانی بگوییم بانک و دستگاه خودپرداز در پرند کمبود داریم . چرا کسی از مسئولین به فکر حل مشکل نیست ؟

“بابک صادقی” از شهروندان پرند

دیدگاه خود را به ما بگویید.